Mesafeli Satış Sözleşmesi

BİLGİLENDİRME MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı : …………………………..
Site Adresi: ………………………………….
Adresi : …………………………………………..
V.D: ……………
V.N: …………………….
Telefon : ………………………..
Faks : ……………………………………

1.2- ALICI:
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nin SATICI’ya ait ankavita.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkinda Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi web sitesinde
belirtildiği gibidir.13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede
yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ankavita.com dan kredi kartı (VISA, MasterCard), banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. 3 işgünü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin veya posta çeki ödemesinin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.
4.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra 3 ile 7 iş günü içerisinde ürün/ürünler kargoya verilir.
4.4 – Ankavita tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Elektronik fatura kesilmesi durumunda e-mail yoluyla fatura ALICI ya iletilmektedir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir. ankavita.com web sitesinde belirtilen kargo ücretlerine dair bilgilendirme yapılmaktadır fakat bunun dışında anlaşmalı kargo firması tarafından belirtilen özel koşullar doğrultusunda, kargo firması tarafından farklı ücret tarifeleri de uygulanabilmektedir.
4.5 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI ya aittir.
4.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.
4.8 – ankavita.com da satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumları Ankavita tarafından güncellenmektedir. Ankavita’nın stoklarında yaptığı güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünlerin gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, ödeme banka havalesi ile yapılmışsa müşterinin belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.
4.9 – İş bu sözleşmedeki bilgiler iyi niyet ilkeleri çerçevesi içerisinde ergin olmayanlar ile ayırdım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.
4.10 – Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, tutanak ………………… no lu faksa gönderilmeli ve durum info@ankavita.com adresine bir e-posta aracılığıyla bildirilmelidir. Ankavita.com dan verilen sipariş ile ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın yapılması sağlanacaktır.
4.11 – Ürüne ilişkin fiyatların geçerlilik süresi kampanya dönemi ile sınırlıdır.
4.12- İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir paket/koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade veya değişimleri mümkün olamayacaktır.

4.13- Ürün siparişleri mesai gün ve saatlerinde, saat 12:00 a kadar verilen siparişler aynı gün, belirtilen gün ve saat dışındakiler, sonraki mesai günü ve saati içinde kargoya verilir. Firma’nın kontrolü dışında gerçekleşen aksaklıklar sebebiyle bu süreçlerde uzama gecikme yaşanabilir.

MADDE 5 – CAYMA
ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kutu/paket içeriğinin eksilmemesi ve ürünün yeniden satılabilir halde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal hükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan EFT kesintisi, kargo gideri ve sair masraflar alıcıya aittir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen, açıldığ ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Takı bileklik, Kopyalanarak orjinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI nın veya SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI ………………………….. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek, sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeşgün) gün içerisinde sözleşme konusu mal veya hizmeti geri alacağımızı taahhüt ederiz.

Tüketicinin Hakları
1. İşbu sözleşmeye konu mal veya hizmetin tüketiciye teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte gerçekleşmesi durumunda, işbu sözleşme düzenlendiği tarihten itibaren geçerlidir.
2. Sözleşmeye konu mal veya hizmetin tüketiciye teslimi sözleşmenin imlazandığı tarihten sonra gerçekleşirse, bu durumda tüketici sözleşmeye konu mal veya hizmetin teslim tarihinden itibaren / (yedi) günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar sözleşmeye konu mal veya hizmeti kabul veya dilerse hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir.
3. Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın olağan iletişim yolları (telefon, faks, e-mail, posta) ile satıcıya bildirir.
4. Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Satıcının Yükümlülükleri
1. Tüketicinin yukarıda belirtilen 15 (onbeş) günlük cayma hakkı süresi dolmadan satıcı kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangibir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciye borç altına sokan herhangi bir belge vermesini talep edemez.
2. Sözleşmenin ve sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya aittir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanmak için / (yedi) günlük süreye bağlı değildir.
3. Satıcı cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren 15 (onbeşgün) gün içerisinde sözleşme konusu mal veya hizmeti geri almakla yükümlüdür.
4. Mal veya hizmetin sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifa edilmesinden veya yerine getirilmesinden, ayrıca kanunun 6., 6a., 7., 8., 9., 13., 14., 15. maddelerinde belirtilen hususlardan da sorumludur.
5. İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve SATICI nın yerleşim yerinde Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.